Lag ny CV

Personlig informasjon


For å søke på denne stillingen er du nødt til å gi oss samtykke.

Ved å gi ditt samtykke bekrefter du at Jobbsys.no AS har retten til å behandle, ta vare på og dele din personlige data med dem du gir tillatelse til.
Du har også retten til å kunne trekke tilbake et gitt samtykke. Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke ta kontakt med Jobbsys.no AS.

betingelsene
bruksvilkår

For spørsmål ang. registrering av søknad, kontakt Jobbdirekte på support@jobbsys.no eller tlf. 33 00 28 00


Viktig info: Mailer ang. søknad kan havne i spam/nettsøppel. Pass derfor på å klarere epost for å unngå dette. Les mer om hvordan du klarere epost her.

Applikasjonslogg
Tid Nivå Kategori Melding
07:16:09.300457 trace system.CModule
Loading "log" application component
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.300729 trace system.CModule
Loading "input" application component
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.300822 trace system.CModule
Loading "request" application component
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.300959 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.301909 trace system.base.CModule
Loading "cv" module
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.302109 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (255)
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (233)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/CvModule.php (78)
07:16:09.302217 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (283)
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (233)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/CvModule.php (78)
07:16:09.302285 trace system.base.CModule
Loading "user" module
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/CvModule.php (78)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.302623 trace system.base.CModule
Loading "customer" module
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/user/UserModule.php (41)
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
07:16:09.303090 trace system.base.CModule
Loading "job" module
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/customer/CustomerModule.php (52)
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
07:16:09.303350 trace system.base.CModule
Loading "admin" module
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/customer/CustomerModule.php (52)
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
07:16:09.303602 trace system.base.CModule
Loading "content" module
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/admin/AdminModule.php (58)
in /www/jobbsys/live/protected/base/WebModule.php (240)
07:16:09.304244 trace system.CModule
Loading "session" application component
in /www/jobbsys/live/protected/base/Controller.php (76)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php (30)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.304650 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter CvController.filteraccessControl()
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.304701 trace system.CModule
Loading "user" application component
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php (83)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.304934 trace system.CModule
Loading "securityManager" application component
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (34)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php (83)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.305362 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(124)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.305505 trace system.CModule
Loading "db" application component
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(124)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.305560 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(124)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.306710 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(124)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.308027 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(124)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.308377 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE (t.status!=10) AND (`t`.`id`
IS NULL) LIMIT 1
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(124)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.308602 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `cv_personal_info`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(131)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.309401 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `cv_personal_info`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(131)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.309958 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading CvPersonalInfo.address
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(147)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.310260 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `address`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(147)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.311323 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `address`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(147)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.311820 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `address`.`id` AS `t1_c0`, `address`.`country_id` AS
`t1_c1`, `address`.`address` AS `t1_c2`, `address`.`formatted_address` AS
`t1_c3`, `address`.`administrative_area_level_1` AS `t1_c4`,
`address`.`administrative_area_level_2` AS `t1_c5`,
`address`.`administrative_area_level_3` AS `t1_c6`, `address`.`route` AS
`t1_c7`, `address`.`street_number` AS `t1_c8`, `address`.`postal_code` AS
`t1_c9`, `address`.`postal_town` AS `t1_c10`, `address`.`lat` AS `t1_c11`,
`address`.`lng` AS `t1_c12`, `address`.`status` AS `t1_c13` FROM `address`
`address`  WHERE (`address`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0=NULL
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(147)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
in /www/jobbsys/live/public/index.php (29)
07:16:09.312122 trace system.CModule
Loading "pageTitle" application component
in /www/jobbsys/live/protected/base/Controller.php (108)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php (48)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.312305 trace system.CModule
Loading "menu" application component
in /www/jobbsys/live/protected/base/Controller.php (108)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php (48)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.312522 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
in /www/jobbsys/live/protected/modules/user/models/User.php (825)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/customer/CustomerModule.php (112)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/customer/CustomerModule.php (73)
07:16:09.312638 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE (t.status!=10) AND (`t`.`id`
IS NULL) LIMIT 1
in /www/jobbsys/live/protected/modules/user/models/User.php (825)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/customer/CustomerModule.php (112)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/customer/CustomerModule.php (73)
07:16:09.312798 trace system.CModule
Loading "messages" application component
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (18)
in /www/jobbsys/live/protected/components/Menu.php (62)
in /www/jobbsys/live/protected/base/Controller.php (108)
07:16:09.313030 trace system.CModule
Loading "authManager" application component
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (104)
in /www/jobbsys/live/protected/components/Menu.php (62)
07:16:09.313762 trace application
Checking ACL for WEB_PAGES::read, userId=
in /www/jobbsys/live/protected/components/AuthManager.php (43)
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (104)
07:16:09.313838 trace application
Checking ACL for WEB_PAGES::add, userId=
in /www/jobbsys/live/protected/components/AuthManager.php (43)
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/admin/AdminModule.php (178)
07:16:09.313873 trace application
Checking ACL for CUSTOMER::add, userId=
in /www/jobbsys/live/protected/components/AuthManager.php (43)
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (110)
07:16:09.313963 trace application
Checking ACL for JOB_POST::admin_functions, userId=
in /www/jobbsys/live/protected/components/AuthManager.php (43)
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (159)
07:16:09.314023 trace application
Checking ACL for CUSTOMER::edit, userId=
in /www/jobbsys/live/protected/components/AuthManager.php (43)
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (219)
07:16:09.314064 trace application
Checking ACL for USER::edit, userId=
in /www/jobbsys/live/protected/components/AuthManager.php (43)
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (230)
07:16:09.314089 trace application
Checking ACL for JOB_POST::add, userId=
in /www/jobbsys/live/protected/components/AuthManager.php (43)
in /www/jobbsys/live/protected/components/WebUser.php (102)
in /www/jobbsys/live/protected/config/menu.php (243)
07:16:09.314548 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading User.contacts
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (64)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
07:16:09.314568 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading User.contacts
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (64)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
07:16:09.314687 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (110)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
07:16:09.315140 trace system.CModule
Loading "statePersister" application component
in /www/jobbsys/live/protected/widgets/ActiveForm.php (42)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (110)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.315702 trace system.db.ar.CActiveRecord
Lang.findAll()
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/Lang.php (231)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/user/models/User.php (162)
in /www/jobbsys/live/protected/helpers/HtmlHelper.php (161)
07:16:09.315779 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `lang`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/Lang.php (231)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/user/models/User.php (162)
in /www/jobbsys/live/protected/helpers/HtmlHelper.php (161)
07:16:09.316906 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `lang`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/Lang.php (231)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/user/models/User.php (162)
in /www/jobbsys/live/protected/helpers/HtmlHelper.php (161)
07:16:09.317177 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `lang` `t` WHERE t.active=:ycp0. Bound with
:ycp0='1'
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/Lang.php (231)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/user/models/User.php (162)
in /www/jobbsys/live/protected/helpers/HtmlHelper.php (161)
07:16:09.318187 trace system.db.ar.CActiveRecord
Lang.findAll()
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/Lang.php (231)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (126)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.318257 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `lang` `t` WHERE t.active=:ycp1. Bound with
:ycp1='1'
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/Lang.php (231)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (126)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.320312 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading CvPersonalInfo.cvNationalities
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (319)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
07:16:09.320334 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading CvPersonalInfo.cvNationalities
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (319)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
07:16:09.321007 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading CvPersonalInfo.cvNationalities
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (319)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
07:16:09.321029 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading CvPersonalInfo.cvNationalities
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (319)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(105)
07:16:09.321563 trace system.db.ar.CActiveRecord
CvRevision.findAllByAttributes()
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/CvRevision.php (311)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (473)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.321640 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `cv_revision`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/CvRevision.php (311)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (473)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.322931 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `cv_revision`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/CvRevision.php (311)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (473)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.323471 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `cv_revision` `t` WHERE `t`.`personal_info_id`
IS NULL
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/models/CvRevision.php (311)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/views/informationNew.php (473)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.325642 trace system.CModule
Loading "systemMsg" application component
in /www/jobbsys/live/protected/widgets/SystemMessagesWidget.php (27)
in /www/jobbsys/live/protected/views/layouts/new.php (248)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.326107 trace system.db.ar.CActiveRecord
ContentCategory.findAll()
in /www/jobbsys/live/protected/modules/content/widgets/BottomMenuWidget.php
(71)
in /www/jobbsys/live/protected/views/layouts/new.php (294)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.326180 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `content_category`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/content/widgets/BottomMenuWidget.php
(71)
in /www/jobbsys/live/protected/views/layouts/new.php (294)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.327378 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `content_category`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/content/widgets/BottomMenuWidget.php
(71)
in /www/jobbsys/live/protected/views/layouts/new.php (294)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.327836 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `content`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/content/widgets/BottomMenuWidget.php
(71)
in /www/jobbsys/live/protected/views/layouts/new.php (294)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.329745 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `content`
in /www/jobbsys/live/protected/modules/content/widgets/BottomMenuWidget.php
(71)
in /www/jobbsys/live/protected/views/layouts/new.php (294)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)
07:16:09.330285 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`lang_id` AS `t0_c1`,
`t`.`parent_id` AS `t0_c2`, `t`.`name` AS `t0_c3`, `t`.`grp_alias` AS
`t0_c4`, `pages`.`title` AS `t1_c6`, `pages`.`alias` AS `t1_c8`,
`pages`.`url` AS `t1_c9`, `pages`.`sort_order` AS `t1_c12`, `pages`.`id` AS
`t1_c0` FROM `content_category` `t`  LEFT OUTER JOIN `content` `pages` ON
(`pages`.`category_id`=`t`.`id`) AND (pages.lang_id = :pagesLangId AND
pages.active = 1 AND pages.parent_id IS NULL) WHERE (((t.lang_id=:langId)
AND (t.id=:ycp2)) AND (t.parent_id=:ycp3)) ORDER BY pages.sort_order ASC.
Bound with :langId='no', :ycp2='4', :ycp3='1', :pagesLangId='no'
in /www/jobbsys/live/protected/modules/content/widgets/BottomMenuWidget.php
(71)
in /www/jobbsys/live/protected/views/layouts/new.php (294)
in /www/jobbsys/live/protected/modules/cv/controllers/CvController.php
(168)